Overlijdensberichten

Maria Vincke

Op zaterdag 28 april is Maria Vincke op 87 jarige leeftijd overleden. Maria is de moeder van Erik en schoonma van Christine. De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 5 mei om 11u in de Sint-Eutropiuskerk te Heule. We wensen Erik, Christine en hun familie veel sterkte in deze dagen.

Overlijdensbericht

Agnes Sioen
De grootmoeder van Lorenzo Lefever is op 29 april overleden. De uitvaartdienst is eveneens op 5 mei om 11u, in de Heilige Familiekerk te Bosmolens.