Reglement

1. LIDMAATSCHAP

– Alle leden die hun lidgeld betaald hebben mogen deelnemen aan de uitstappen mits zij voldoen aan alle hierna genoemde artikels en deze ook naleven.

 
2. PLOEGEN

2.A WIELERTOERISTEN

– Er wordt dit seizoen in 2 ploegen gereden: de Kopgroep (A) en het Peloton (B)

– Bij iedere uitstap is er een baankapitein voorzien.

– Bij het ontbreken van een baankapitein wordt er vooraf bepaald wie van de aanwezigen deze taak al waarnemen en dit wordt dan ook vermeld op de startlijst.

 

3. UITSTAPPEN
 1. IEDERE UITSTAP IS BEDOELD ALS ONTSPANNING : dus zeker geen koers of stoeipartij.
 2. Start seizoen
  1. De wielertoeristen starten op de 1° zondag van maart en dit iedere zondag tot en met de laatste zondag van september.
  2. De mountainbikers starten op de 1°januari tot en met 31 december

Zomerseizoen loopt van 1 maart tot 31 september

Winterseizoen van 1 oktober tot 28 februari

 1. Het startuur is aangeduid op de rittenkalender die in het begin van het seizoen aan ieder lid wordt overhandigd.
 2. Het dragen van een fietshelm, club trui en of training is verplicht.

Deelnemers die de voorgeschreven kleding niet dragen, krijgen geen punten voor die betreffende rit.

 1. Deze uitrusting kan aangeschaft worden bij Nico Espeel
 2. Alle persoonlijke onkosten en herstellingen vallen ten laste van het lid
 3. Er wordt steeds in groep gereden volgens de verkeerswetgeving en mits inachtneming van de volgende reglementen :

A:        Met 2 naast elkaar rijden als de baan vrij is. In bebouwde kommen en waar het verplicht is door het verkeersreglement.

B:        Niemand mag de kopman voorbijsteken. Bij opzettelijke overtreding worden er 10 strafpunten toegekend.

C:        De groep verlaten of afstappen om een café binnen te gaan of voor andere redenen buiten onze uitstap zijn verboden.

D:        De fiets moet zowel mechanisch als volgens de wet in orde zijn.

E:        Bij een tegenslag van een deelnemer wacht de ganse groep op de pechvogel.

F:         Iedereen is verplicht het controleblad te tekenen dit zowel bij de start als aankomst.

G:        Het niet tekenen van het controleblad kan volgende gevolgen hebben :

– Geen toekenning van de punten

– Problemen met de verzekering in geval van een ongeval

H:        Bij de start moet iedereen zijn identiteitskaart kunnen voorleggen.

I:         De instructies gegeven door de baankapitein of bestuursleden moeten zowel voor als tijdens de ritten stipt nagevolgd worden. Zij staan steeds in voor uw veiligheid.

4. SLECHT WEER

In geval van regen of mist wordt er niet gereden.

De beslissing wordt steeds genomen door de baankapitein of door de aanwezige bestuursleden.

5. PUNTENSYSTEEM

 1. 2 x 10 punten bij het tekenen van het controleblad bij start en aankomst,
 2. 1 punt per gereden kilometer,
 3. 10 strafpunten bij beslissing van de baankapitein of bestuursleden bij het niet naleven van de verkeersreglementen,
 4. Aanwezigen op de algemeen ledenvergadering bekomen 25 punten.
 5. Wie de zondag deelneemt aan een speciale uitstap of rally, bekomt slechts de punten van de gereden rit op die dag door de groep. Dit enkel mits voorlegging van een geldig controlebewijs met vermelde datum, aan één van de bestuursleden binnen de 8 dagen.

 

6. KAMPIOEN

Het lid uit de groep die het meeste aantal punten behaald heeft op het einde van het seizoen is kampioen.   Deelnemers die getroffen worden door tegenslag in een bepaalde rit, blijven het max. punten behouden, toegekend voor deze rit.

7. NIET AANGESLOTEN LEDEN

Zij krijgen de kans 2 ritten mee te rijden op eigen verantwoordelijkheid, daarna moet men inschrijven.

Indien hieraan niet voldaan, wordt deze persoon startverbod opgelegd tot deelname aan onze uitstappen

 

OPMERKING :

BESTUURSLEDEN KUNNEN STEEDS UITZONDERINGEN MAKEN OF TOESTAAN OP BOVENVERMELDE ARTIKELS EN DIT NA ONDERLING OVERLEG VAN DE BESTUURSLEDEN ZOWEL VOOR ALS TIJDENS DE RIT OF NA EEN SPOEDVERGADERING.